Franšiza

Franšiza je sustav za prodaju robe iz ponude Franšizodavatelja i temelji se na blizini i kontinuiranoj interakciji između davatelja franšize i primatelja franšize, koji su pravno i financijski samostalni poslovni subjekti, u kojem Franšizodavatelj daje pravo Franšizoprimatelju i također ga obavezuje da posluje u skladu s Franšizodavateljevim poslovnim modelom.

Franšizodavatelj stavlja na korištenje temeljem ugovora sa Franšizoprimateljem svoja prava prema specifičnim uvjetima.