Politika čuvanja okoliša

Kao osnovnu vrijednost prihvaćamo učinkovitu zaštitu užeg i šireg okoliša, što se u našoj tvrtki pojavljuje ne samo na razini riječi nego i djela.

Središte proizvodnje, tvornica, koja od prvog dana (1998 g.) dostavlja najkvalitetnije proizvode naše franšize na hrvatsko tržište, raspolaže s vlastitim postrojenjem za prethodno pročišćavanje otpadnih voda, te na taj način u komunalnu mrežu ispušta samo pročišćenu otpadnu vodu. Otpad koji nastaje skuplja se selektivno, odvojeno opasni, papirnati i metalni otpad. Raspolaže s vlastitim skladištem opasnog otpada i uređajem za zbijanje papira. Vozila iz voznog parka peru se isključivo u vlastitoj autopraonici, gdje se vodu pročišćenu putem separatora ulja i muljolova ispušta na područje gusto zasađeno topolama, na taj način zaključujući proces biološkim čišćenjem. Otpadnu toplinu nastalu u procesu rada sustava za zamrzavanje koristi se za proizvodnju tople vode koju se koristi.

Svjesnu percepciju okoliša koju ima vodstvo tvrtke nastojimo presaditi u svakodnevni rad naše tvrtke u Hrvatskoj, organizirajući obrazovanje o „ekološki svjesnom načinu života”.