Politika "Kvalitete"

Politika kvalitete temelji se na credu, koji tvrdi da kvaliteta nije samo cilj, već i najvažniji alat. Širok asortiman kvalitetnih proizvoda zahtjeva sigurnost hrane, usklađenost sa važećim zakonima i propisima te ispunjenje očekivanja potrošača. Nastojimo da se u tvrtki kvaliteti pristupa temeljito na svim razinama odgovornosti i to predstavlja našu svakodnevnu stvarnost.

Osjećaj da je potrebno da se to postigne je stvorio  ambiciju za uvođenje i primjenu sustava za upravljanje kakvoćom prema normi MSZ EN ISO 22000, te Međunarodnoj normi za hranu IFS, kao i rad u skladu s tim normama.

Proizvodnja i djelovanje zaposlenika u proizvodnji u svemu  ispunjavaju uvjete pravnih propisa uz odgovarajuće reguliranu proizvođačku i higijensku praksu i zdravstvenu ispravnost hrane,  te kroz ekološke standarde u vidu da svi naši proizvodi budu sigurni za konzumaciju  i zadovoljavaju potrebe i zahtjeve naših kupaca.  Naši proizvodi su točno definirani po sastavu, načinu i okolnostima proizvodnje, uz redoviti nadzor proizvodnog procesa, te u posljednjoj fazi proizvodnje prolaze kroz detektor metala, a nakon toga se skladište. Pravilnu i sigurnu proizvodnju hrane osigurava i primjena sustava HACCP-a. Osoblje uključeno u proces proizvodnje sudjeluje i u razmatranju promjena za poboljšanje kvalitete, te provode ocjenjivanje i valorizaciju svojih zapažanja. Svako ima osobnu odgovornost za dobro funkcioniranje sustava. Održavamo tijesne kontakte s potrošačima, kako bismo se mogli kontinuirano informirati o njihovim potrebama i očekivanjima. U cilju osiguranja stalne kakvoće na visokoj razini smatramo važnim redovito održavanje komunikacije s franšiznim partnerima na odgovarajućoj razini, odnosno stalni nadzor naših dobavljača i kooperanata, te osiguranjem odgovarajućeg kontakta njihovo uključivanje u kontinuirani razvoj. Stalnu kakvoću naših peciva jamči žig Pek-Snack.